Teambuilding2017-11-16T20:47:36+00:00

Teambuilding

 

Een team is een groep mensen die werken aan een gezamenlijk en gemeenschappelijk doel. Daarbij zijn ze voor het resultaat van elkaar afhankelijk. Teambuilding is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij de verbetering van de samenwerking en de groepscohesie centraal staat.

Het doel van teambuilding is om een betere onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, een positieve groepsdynamiek en meer efficiëntie te creëren binnen een groep mensen.

 

Resultaat voor de organisatie
Als je voor een goed resultaat als team van elkaar afhankelijk bent, is het belangrijk dat je binnen dat team volgens bepaalde normen en waarden met elkaar omgaat. Dat leidt ertoe dat collega’s elkaar helpen als ze zien dat een van hen het even niet meer weet.

Hoe beter de leden van een team in staat zijn om elkaar aan te vullen en te versterken, des te beter zal het resultaat van hun inspanningen zijn.

 

kennismakingsgesprek
inschrijven-nieuwsbrief

Doelen

Bij een training teambuilding wordt gewerkt aan de volgende aspecten:

 • Bewustzijn en inzicht krijgen over je eigen functioneren
 • Bewustzijn en inzicht krijgen over het functioneren van de anderen in het team
 • Bewustzijn en kennis krijgen over de verschillen onderling
 • Inzicht in acceptatieprocessen van jezelf en van anderen
 • Acceptatie van de verschillen die er onderling zijn
 • Contact en communicatie
 • Respect en vertrouwen
 • Waarde en missie
 • Samenwerking

 

Inhoud en methodieken

Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. De activiteiten bij teambuilding hebben de vorm van oefeningen, rollenspellen en groepsgesprekken. We maken gebruik van communicatiemethodieken, lichaamswerk en systemische componenten. Teambuilding houdt dus meer in dan het doen van spelletjes. Het is een systematisch proces voor het ontwikkelen van groepen tot (h)echte teams. De groepsdynamica levert de bouwstenen voor dit teambuildingproces.

Deelnemers leren wat de verschillende aspecten van communicatie inhouden. Het is een afwisselende training, waarin we veel oefenen met elkaar om het geleerde ook daadwerkelijk te ervaren en toe te passen, door onder meer:

 • Effectief waarnemen
 • Je bewust worden van jouw manier van communiceren
 • Verbale versus non-verbale communicatie
 • Het effect van non-verbale communicatie
 • Actief en empathisch luisteren
 • Techniek van vragen stellen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Praktijksituaties en –voorbeelden

We maken onder andere gebruik van NLP communicatiemethodieken, met de Roos van Leary als toegevoegde methodiek: een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag.

Trainer

De trainers

Voor wie is het?

Voor afdelingen en teams die naar een betere samenwerking toe willen werken of verdieping zoeken in de omgang en samenwerking tussen teamleden of afdelingen.

 

Praktisch

De eendaagse of meerdaagse training wordt vormgegeven en aangepast aan de beoogde doelstellingen, als incompany training of op een passende locatie. Voor groepen van niet meer dan 12 personen kan de training plaatsvinden bij opleidingsinstituut Equilibrium in Leiden.
De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte plus de overige faciliteiten die wij geacht worden te verzorgen. Wij kunnen u na overleg een passende offerte doen toekomen.